תכניות חקלאות לכל האוכלוסיות

380-ציפור1חקלאות ולימודי סביבה

חקלאות היא התערבות של האדם בטבע ויצירת תנאי גידול להתפתחות צמחים ובעלי חיים. האדם מתערב בטבע באמצעות טכנולוגיות וידע מדעי בתחומים שונים, הנרכש בעזרת המחקר המדעי.

החקלאות המודרנית הגיעה להישגים גבוהים בתחומים שונים. היא מהווה בסיס לקיומו של האדם ועם זאת היא מעצם טיבה גורם התערבות בטבע ופגיעה באיכות הסביבה.

השילוב בין החקלאות לאיכות הסביבה בתכנית הלימודים משמעו לימוד ועיסוק במפעל אנושי עתיר ידע וטכנולוגיה תוך הדגשת היבטים חברתיים, כלכליים, יצרניים וסביבתיים.

מטרות התוכנית

מטרות בתחום ההכרתי

 • התלמידים יכירו עובדות, מונחים ומושגים בסיסיים במדעי החקלאות, בטכנולוגיה החקלאית ובמדעי הסביבה.
 • התלמידים יבינו את קשרי הגומלין בין החקלאות לבין הסביבה.
 • תלמידים יבינו את תלותה של החקלאות המודרנית בחידושים מדעיים פרי המחקרים המדעיים.
 • התלמידים יבינו שהחקלאות היא תחום יצרני ושפגיעה בו עלולה לחבל באספקת המזון לאוכלוסיית העולם.
 • התלמידים יבינו שהחקלאות הישראלית חייבת להיות רווחית כדי שתתמודד בהצלחה בשוק העולמי.
 • התלמידים יפתחו מיומנויות חקר ויכולת לתכנן ולבצע ניסויים במעבדה, בשדה ובסביבה, ולהסיק מהם מסקנות.
 • התלמידים יבינו את הקשר בין החקלאות למצוות התלויות בארץ.
 • התלמידים יתוודעו ליחס היהדות לשימור הסביבה ושיפורה.

מטרות בתחום הריגושי

 • התלמידים יפתחו רגש אחריות לסביבה, ובמיוחד תודעה לניצול משאבי הטבע בצורה אחראית.
 • התלמידים יפתחו נכונות ויכולת לעבודת צוות.
 • התלמידים יפתחו יחס חיובי לחקלאות ולחקלאים כיצרני מזון.

מטרות בתחום הנפשי תנועתי

 • התלמידים יפתחו מיומנויות של עבודה בחקלאות מעשית.
 • התלמידים יפתחו מיומנויות הקשורות בטיפוח חזותם של חצר בית הספר ומבני בית הספר.
 • התלמידים יפתחו מיומנויות הקשורות בתכנון, בביצוע ובסיכום של ניסויי שדה בחקלאות ובמדעי הסביבה.

אוכלוסיית היעד

התכנית מוצעת למגוון אוכלוסיות בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים:

 • תלמידים הלומדים מדע וטכנולוגיה, גאוגרפיה, לימודי ארץ-ישראל ומקצועת נוספים והמעוניינים להרחיב בנושאים הקשורים בחקלאות ובלימודי הסביבה.
 • תלמידים הלומדים חקלאות ולימודי הסביבה בבית הספר.
 • תלמידים הלומדים חקלאות ולימודי הסביבה במסגרת החווה לחינוך חקלאי ולאיכות הסביבה.
 • תלמידים הלומדים מקצועות הקרובים לחקלאות ולימודי הסביבה המעוניינים לבצע ניסויי שדה או ניסויים בסביבה הקרובה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות יחסית.

הסביבה הלימודית

הלמידה כוללת לימוד עיוני והתנסות מעשית בסביבה ובשדה.

הלמידה העיונית תיעזר בחומרי למידה מקובלים מתחום החקלאות ולימודי הסביבה וממקצועות נוספים ותסתייע בספרות מקצועית, במאגרי מידע ממוחשבים ובלומדות המותאמות לנושא ולרמת הגיל.

הלמידה תכלול סיורים בסביבה המלווים בתצפיות ובהתנסות במחקר סביבתי.

ניסויי השדה הם מרכיב חשוב בהתנסות המעשית. הם מחייבים חלקה לגידול צמחים, ובמידת האפשר אמצעים לביצוע ניסויים מבוקרים כמו חממה.

התכנית מתייחסת גם לבעלי חיים, ולכן מומלץ להקים בבית הספר פינת חי.

 

להזמנת התוכנית ולפרטים נוספים