קייטנות הוטרינר הצעיר תשע"ו – חוברת מידע – לחצו כאן


סמן את הקייטנה המבוקשת:
 קייטנת 10 ימים קייטנת 4 ימים קייטנת יום

מספר קבוצות שישתתפו בקבוצת הוטרינריה:

ברצוני להזמין את הקייטנה המסומנות. נא לתאם עמי פגישה לצורך סיכום הזמנת עבודה:

שם המזמין (איש קשר):

שם המוסד אליו תופק החשבונית:

כתובת מייל:

יישוב:

כתובת למכתבים:

טלפון:

נייד:

פקס:

הערות:

Please leave this field empty.